Algemene Voorwaarden

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Annemarie Uijlenbroek-Janssen (= therapeut), ook bekend onder de handelsnaam Tijd voor verbinding .nu (= wij) gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder nummer 82642877.

1) Tarieven

Innerlijke reis €360,- inclusief BTW. Bestaande uit 6 ontmoetingen van 1½ uur.
Kilometervergoeding indien nodig € 0,30 per km.

2) Betalingsvoorwaarden

2.1 Voorafgaand aan de start van een innerlijke reis ontvangt u per mail een totaal factuur. De betaling moet bij aanvang van de innerlijke reis voldaan zijn.
2.2 In overleg kan in zes termijnen worden betaald. Per termijn €60,-. Voorafgaand aan een ontmoeting ontvangt u een factuur. De deelbetaling moet bij aanvang van een ontmoeting voldaan zijn.
2.3 Door de eerste of gehele betaling te doen, heeft u de intentie tot het betalen en volgen van het gehele reisprogramma van zes ontmoetingen.

3) Vergoedingen

De innerlijke reis wordt niet vergoed door verzekeraars. Er zijn wel mogelijkheden om een innerlijke reis alsnog vergoed te krijgen. Kijk hiervoor bij de veel gestelde vragen op onze website: www.tijdvoorverbinding.nu/innerlijke-reis

4) Annulering

4.1 Annuleren zonder betaling kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren.
4.2 Bij niet of te laat afzeggen, wordt het tarief van één ontmoeting in rekening gebracht. Tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt via telefoon (06 -418 60 242) of via de email (info@tijdvoorverbinding.nu). Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd bent u alsnog 100% van het bedrag voor één ontmoeting verschuldigd. Ongeacht het tijdstip van annulering.
4.3 De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan u kenbaar maken.

5) 1-op-1 ontmoetingen

5.1 Heeft u op dit moment een psychologische of psychiatrische aandoening dan kunt u alleen begeleiding ontvangen als u daarnaast ook reguliere psychologische hulp ontvangt. Neem in dat geval eerst contact op met ons voordat u een kennismakingsgesprek aanvraagt.
5.2 Als u of de therapeut om wat voor reden dan ook het gevoel heeft dat u niet geschikt bent voor het 1-op-1 werk dan kan de begeleiding direct beëindigd worden. Het resterende bedrag van de overblijvende ontmoetingen zal vervolgens worden teruggestort op uw bankrekening.

6) Aansprakelijkheid

6.1 Elke aansprakelijkheid van de therapeut voor schade, indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.