Disclaimer

Algemeen

Tijd voor verbinding .nu (= wij), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 82642877, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.tijdvoorverbinding.nu

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.

Als u gebruik maakt van de informatie op deze website, geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze website.

De teksten en reacties op de website kunnen u een idee geven van mogelijke resultaten en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien ieders proces uniek is kunnen specifieke resultaten nooit gegarandeerd worden.

De testimonials en reacties op deze website zijn van mensen die met Annemarie Uijlenbroek-Janssen gewerkt hebben in sessies en/of cursussen en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun woorden.

We streven er naar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Wij aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

We hebben uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in VITT te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stellen wij geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VITT in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Annemarie Uijlenbroek-Janssen verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met energetische methoden wel van grote invloed kan zijn op het functioneren van elk individu.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van zijn/haar welzijn en voor de creatie van zijn/haar eigen leven en toekomst.

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de cliënt wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die wij publiceren, kunt u geen rechten ontlenen.

Vragen of klachten

Mochten er vragen, klachten of opmerkingen zijn over onze disclaimer, dan kunt u deze e-mailen naar: info@tijdvoorverbinding.nu